Miami Location

6625 Miami Lakes Dr.
Miami Lakes, FL 33014